Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 486/QĐ-TTg ngày 10/5/2023 về lãi suất vay mua nhà ở xã hội với mức ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở… HDReal Holdings sẽ thông tin đến quý Anh/Chị về sự kiện này cũng như một số dự án quy hoạch 1/500 điển hình có quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội thấp tiệm cận với nhu cầu thực

Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 4,8%/năm.

Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2024.

Trước đó, ngày 3/4/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”.

vay-mua-nha-o-xa-hoi-2
Lãi suất ưu đãi sẽ áp dụng từ ngày 10/5/2023 đến hết ngày 31/12/2024

Đề án đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở để tạo điều kiện cho mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân. Đồng thời có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025, hoàn thành 428.000 căn; giai đoạn 2025 – 2030 hoàn thành 634.200 căn.

Bình Phước đặt mục tiêu 40.748 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh phấn đấu xây dựng được 10.995 căn hộ (998 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 9.998 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp); giai đoạn 2026-2030 xây dựng 33.248 căn hộ (2.498 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 30.750 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp).

Từ kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, để phát triển nhà ở xã hội. Khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Bình Phước đôn đốc tiến độ triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội tại Chơn Thành

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, quy hoạch, bố trí dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Để thực hiện hiệu quả, tỉnh Bình Phước giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì thu hồi quỹ đất 20% và tiến hành lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác.

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HDREAL HOLDINGS

Địa chỉ: 678 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 1900 636136

Email: hdreal.info@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *