Thông tin mới nhất về bảng giá đất năm 2023 trước thời điểm Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành, UBND cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất. Tại bài viết này, đội ngũ HDReal Holdings cập nhật chi tiết nội dung và quyền hạn mà UBND cấp Huyện có thể thực thi.

Nội dung mà UBND cấp Huyện được ủy quyền ban hành giá đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định bảng giá đất cụ thể, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (6/5/2023) và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013.

ubnd-cap-huyen-duoc-uy-quyen-lap-bang-gia-dat
UBND cấp huyện/thị được ủy quyền ban hành giá đất

Nghị quyết nêu rõ: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14 (ngày 22/9/2021) của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện 2 nội dung.

  1. Thứ nhất, UBND cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. UBND cấp huyện được xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
  2. Thứ hai, UBND cấp huyện được quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất, thành viên hội đồng, bao gồm: chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực hội đồng.

Hội đồng thẩm định giá đất còn có thành viên là lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định.

ubnd-cap-huyen-duoc-uy-quyen-lap-bang-gia-dat
Ảnh minh họa

Nhiệm vụ của các bộ phận liên quan

Nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện là giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất. Nghị quyết cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định trên.

Đồng thời, cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình ủy quyền. UBND các tỉnh thành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (6/5/2023) và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

ubnd-cap-huyen-duoc-uy-quyen-lap-bang-gia-dat
Ảnh minh họa

Bình Phước quy định các quỹ đất cần đưa vào bảng giá đất

Việc lập bảng giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xác định giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đồng thời, làm cơ sở cho công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2023 đối với các trường hợp sau: 

(1) Khu đất cần định giá có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên (tính theo Bảng giá đất) trong các trường hợp: Tổ chức được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

(2) Khu đất cần định giá trong các trường hợp giao đất, thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

(3) Các dự án cần thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường đất.

(4) Các trường hợp cần xác định giá đất cụ thể khi có quyết định, chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh.

(5) Các trường hợp khác cần xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là bài viết cập nhật thông tin về việc quy định bảng giá đất mới nhất năm 2023. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cũng như hỗ trợ giải đáp những thắc mắc. Quý Anh/Chị vui lòng liên hệ với chúng tôi:

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HDREAL HOLDINGS

Địa chỉ: 678 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 1900 636136

Email: hdreal.info@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *