Theo dự thảo, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 gồm: Huyện, xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016. Được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 27/2022. Đó là những thông tin mới nhất từ Bộ Nội vụ cập nhật về quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện xã. Tại bài viết này, hãy cùng đội ngũ HDReal Holdings tìm hiểu chi tiết các điều kiện sáp nhập huyện xã.

Link video nội dung chi tiết các điều kiện sáp nhập huyện xã trong từng giai đoạn

Tiêu chuẩn sáp nhập huyện xã từng giai đoạn

Tiêu chuẩn sáp nhập huyện, xã giai đoạn từ nay đến hết năm 2025:

  • Đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn;
  • Đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Tiêu chuẩn sáp nhập giai đoạn 2026 – 2030: Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% tiêu chuẩn; Cụ thể:

  • Huyện có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định;
  • Xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn.
sap-nhap-huyen-xa-1
Bộ Nội vụ vừa có thông tin mới về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện xã.

Như vậy, từ nay tới năm 2025, dự kiến sẽ có Hơn 3.300 cán bộ, công chức dôi dư; có 52 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.037 đơn vị cấp xã trên cả nước thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập.

Ngoài ra, đối với các trụ sở làm việc của các cơ quan ban hành sau sáp nhập sẽ được bố trí nhân sự làm việc cả 2 địa điểm hoặc những trụ sở, tài sản công dôi dư sẽ được đề xuất bán đấu giá, chuyển quyền sử dụng đất nhằm chỉnh trang đô thị, tăng ngân sách. Đồng thời, bảo đảm đơn giản các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tránh gây lãng phí, giảm giá trị do hư hỏng, thất thoát tài sản.

Điều kiện không phải sáp nhập huyện xã

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ khuyến khích việc sáp nhập huyện xã không thuộc diện sắp xếp như quy định trên để giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và đời sống của nhân dân. Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết cũng đề xuất các trường hợp không bắt buộc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 gồm:

  • Có vị trí biệt lập với các đơn vị hành chính khác (có toàn bộ đường địa giới đơn vị hành chính đi qua núi, sông, suối, hồ, biển và khó tổ chức giao thông thuận lợi kết nối với đơn vị hành chính liền kề);
  • Có đường địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định từ trước năm 1945 và đến nay chưa có sự thay đổi, điều chỉnh lần nào;
Lộ trình sáp nhập huyện xã giai đoạn từ nay đến 2030
  • Đơn vị hành chính cấp xã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận là xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh hoặc được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận là xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự;
  • Đơn vị hành chính cấp huyện có từ 50% đơn vị hành chính cấp xã trở lên được công nhận là xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng, an ninh hoặc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự;
  • Đơn vị hành chính nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023-2030 (bao gồm cả đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch nhập vào đơn vị hành chính đô thị).
sap-nhap-huyen-xa-2
Bên cạnh đó, cũng có những đề xuất dành cho các đơn vị không thuộc diện sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy quản lý.

Trong giai đoạn 2023-2025: không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021.

Trong giai đoạn 2026-2030: không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 và giai đoạn 2023-2025.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất, nếu địa phương vẫn có nhu cầu sắp xếp để tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm các điều kiện thuận lợi thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Chính phủ phương án và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HDREAL HOLDINGS

Địa chỉ: 678 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 1900 636136

Email: hdreal.info@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *